Приймальне відділення

              Приймальне відділення ТЦРЛ є структурним підрозділом  закладу та пов’язує між собою поліклінічне і стаціонарне відділення при госпіталізації та виписці хворих.  

 Всі спеціалісти і служби  відділення працюють в цілодобовому режимі, здійснюючи первинний прийом і обстеження пацієнтів, надаючи їм необхідну медичну допомогу, визначаючи направлення пацієнта для подальшого лікування в профільні відділення.
Лікарі приймального відділення:
Кавалок Галина Олексіївна
Сусла Олег Степанович
Смук Іван Іванович
Сердюк Людмила Миколаївна

Приймальне відділення працює в тісному контакті як з клінічними і параклінічними відділеннями  так і з адміністративно- господарською службою, швидкою допомогою, органами внутрішніх справ, іншими ЛПЗ району та області.

5

Медична сестра Зеневич Л.З і молодша медична сестра
Козуб М.З  на робочому місці

16

 

 

 

 

 

 

 

Вестибюль-чекальня                                                                  Процедурно- маніпуляційна
приймального відділення                                                                  кімната відділення

Основними завданнями  відділення є:

 • кваліфіковане та своєчасне здійснення приймання хворих, які поступають на лікування та обгрунтоване вирішення питань їх госпіталізації;
 • надання хворим безпосередньо в приймальному відділенні необхідної медичної допомоги, в т.ч. екстреної в разі невідкладних станів;
 • інформування хворих, що надходять на лікування, щодо правил внутрішнього розпорядку лікарні;
 • надання довідкової інформації родичам госпіталізованих про місце їх перебування, порядок їх відвідування тощо;
 • попередження внутрішньолікарняних інфекцій.

Відповідно до цих завдань  відділення  забезпечує:

 • приймання хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів поліклінічного відділення  лікарні та інших лікувально-профілактичних закладів, за екстреними показниками за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги, інших лікувально-профілактичних закладів та які звертаються за медичною допомогою в  лікарню в порядку самозвернення;
 • кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим у разі потреби необхідної медичної допомоги, в т. ч. екстреної в разі невідкладних станів, на рівні діючих стандартів;
 • здійснення повної або часткової санітарної обробки хворих, що надходять на лікування, та у разі потреби проведення необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньолікарянним інфекціям, організація переодягання хворих після проведення санітарної обробки;
 • оформлення первинної документації в установленому порядку, оформлення облікової та звітної документації, отримання відомостей та облік руху хворих у лікарні;
 • безпосередній супровід та транспортування хворих, які поступають на лікування, в стаціонарні відділення самостійно або на ношах, в залежності від ступеня тяжкості стану та транспортабельності хворих, передачу хворих під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;
 • забезпечення, в разі потреби, проведення хворим в умовах приймального відділення всіх доступних лікувально-діагностичних заходів (досліджень) та залучення з консультативною метою лікарів-фахівців усіх спеціальностей; забезпечення оповіщення, виклику та прибуття у приймальне відділення ургентних лікарів-фахівців (у неробочий час);
 • заповнення і своєчасне направлення екстреного повідомлення в санітарно-епідеміологічну станцію в разі госпіталізації хворого на інфекційне (паразитарне) захворювання, харчове отруєння;
 • повідомлення в міліцію про всі випадки надходження хворих і потерпілих з підозрою на насильницькі травми, важкі виробничі травми, про суїцидні випадки, отруєння, а також про осіб, госпіталізованих у непритомному стані, доставлених без документів, які посвідчують особу, та без супроводжуючих;
 • інформування родичів про госпіталізацію хворих в лікарню бригадою швидкої медичної допомоги в непритомному стані, при загрозі життю хворого, про переведення хворого в інший лікувальний заклад, а також батьків у разі госпіталізації дітей і підлітків віком до 18 років;
 • організація оповіщення та збору керівного складу лікарні та іншого персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій та при отриманні сигналів оповіщення та збору, передбачених чинним законодавством;
 • організація приймання та проведення медичного сортування хворих та постраждалих, які надходять, при масовому надходженні хворих і постраждалих в період загрози або виникнення надзвичайної ситуації;
 • здійснення карантинно-обмежувальних заходів при роботі в період спалаху інфекційних захворювань та організації та проведення первинних заходів при виявленні хворого або підозрі на зараження карантинними інфекціями, контагіозними вірусними геморагічними гарячками та іншими небезпечними інфекційними хворобами неясної етіології;
 • організація проведення термінової евакуації хворих при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій;

До складу  відділу  входять: вестибюль-чекальня, реєстратура, вбиральня, оглядова, санпропускник, туалетна кімната, процедурна, кабінет чергового лікаря – завідувача відділлом. До складових елементів, що одночасно інтегровані в структуру всієї лікарні входять: довідкове бюро, клінічна лабораторія, рентгендіагностичне відділення, кабінети УЗД, ЕГДС, ехокардіографії, функціональної діагностики.

 

                    4 2

ЕКГ обстеження проводить
медична сестра Рудак О.Б                                     

Вхід в приймальне відділення

7

УЗД обстеження проводить
лікар Трач Н.І.                                      

Прийом пацієнтів здійснюється :

З 8.00 до 16.00 – завідувачем приймального відділення,лікарями-ординаторами відділень, лікарями-спеціалістами поліклініки;

З 16.00 до 8.00 – черговими лікарями лікарні.