Домедична допомога в умовах бойових дій

Домедична допомога в умовах бойових дій

Рекомендовано вченою радою ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф МОЗ України», протокол № 6 від «18» червня 2014 р.
ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України»,
Національна академія внутрішніх справ України.
Управління медичного забезпечення
та реабілітації МВС України.
ВГО «Всеукраїнська рада реанімації (ресусцитації)
та екстреної медичної допомоги»
Методичний
посібник / В. Д. Юрченко, В. О. Крилюк, А. А. Гудима та ін. – К.:
Середняк Т. К., 2014, – 80 с.